Giấy BB 70/90
Đăng ngày 27-12-2012 Lúc 11:51'- 2010 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 Ream
Giấy Bãi Bằng định lượng 70 g/m2. Dùng tốt cho các máy in và photocopy